+ , :

,


/ MURRAYA PANICULATA

Murraya paniculata
Murraya paniculata


.

.

15 .

. . .


, . (3)

/ LANTANA CAMARA

,


. . ,
, 200 .